0
0

هیچ محصولی در سبدخرید نیست.

تفاوت نهال های پایه رویشی و پایه بذری 

 

1- نهال های پیوندی پایه بذری

نهال های پایه بذری نهال هایی هستند که پایه استفاده شده در آنها ناشی از جوانه زنی بذر یک نوع میوه است .

که بعد از کاشت بذر و سبز شدن آن بعد از یک سال رقم مورد نظر روی پایه پیوند میخورد.


2- نهال های پیوندی پایه رویشی

پایه این دسته از درختان از روش های رویشی تولید می شود که معروف ترین و مدرن ترین آن روش کشت بافت است.

در این روش یک سلول و یا یک تکه کوچک از بافت گیاه جداسازی شده و در آزمایشگاه روی محیط کشت مخصوص 

پرورش داده می شود. پس از تشکیل پایه در آزمایشگاه به زمین زراعی انتقال داده می شود و رقم مورد نظر روی پایه پیوند می خورد.

 

ویژگی ها و مزیت های نهال میوه پایه رویشی نسبت به نهال میوه پایه بذری 

1-سرعت باردهی بیشتر به طوری که در بسیاری از موارد در سال سوم باردهی اقتصادی شروع می شود(زودبارده – باردهی از سال اول)

2-مقاومت بالاتر به خاک های نامناسب و ضعیف ، خاک های شور با EC بالا ، خاک های آهکی ، قلیایی و خاک های رسی

3-میزان تولید میوه بالاتر در هکتار (بسیار پربار)

4-عمر اقتصادی بالاتر درخت

5-امکان احداث باغات متراکم که سبب افزایش بهره وری از منابع آبی و زمین ها می شود

6-مقاومت به کم آبی و نیاز آبی به مراتب کمتر به دلیل وجود ریشه های سطحی

7-مقاوم به سرمای دیررس بهاره و حفاظت از شکوفه های ایجاد شده توسط درخت (دیرگل)

8-ارتفاع کمتر درخت نسبت به پایه های بذری و در نتیجه کاهش در مصرف نهاده های کشاورزی و سهولت برداشت میوه (پایه کوتاه)